Course categories

Hal Ehwal Pelajar13

Maklumat Untuk Pensyarah

Aktiviti-Aktiviti HEP

Disiplin4

Ponteng

Kebajikan Pelajar

Elaun Wang Saku

Bantuan Bukan Elaun

Jawatankuasa Perwakilan Pelajar1

Maklumat Exco JPP

Alumni

Maklumat Alumni

Perkhidmatan Pelajar

Jawapan Pre-PSPM II 2011/12

Pemantuan Tutorial1

Pemantauan Kuliah

Unit Ekonomi1

TLE

JABATAN MATEMATIK

UNIT MATEMATIK

UNIT SAINS KOMPUTER

JABATAN SAINS

JABATAN SASTERA

Soalan Tutorial PST SF016
Peperiksaan

MUET

MUET20131

PENILAIAN PEPERIKSAAN

PSPM3

UPS1
Unit Data dan Maklumat10

Makluman1

Muat Turun Aplikasi

MAKLUMAT UNTUK PENSYARAH2

Pemantauan Staff-Staff Sokongan Dalam Talian1
Panduan Staf KMS2
Mathematics

MAKLUMAT UNTUK PENSYARAH

MAKLUMAT UNTUK PELAJAR3

LECTURER'S CORNER20

SDS ( Sistem Dua Semester )2

SES ( Sistem Empat Semester )

PEMANTAUAN DALAM TALIAN4
Computer Science

Sesi 2019/20203

SDS

SC0253

BAHAN PORTFOLIO PELAJAR1

SES

DC0143

DC0242

PDT

DC015

past year q

DC0253

Independent Learning

PDT Sem. 2 Notes

DC0353

DC0452

SMILE Projects

Lecturer's Corner5

A

2

Computer Science: Past Year Questions PST & PDT1

KIK Pengurusan Kelas Ganti Kurang Efisien1
Ekonomi5
Biology1

Program Dua Semester (PDS)4

Program Empat Semester (PES)2

Portfolio Pelajar1
Physics

Lecturers' Corner3

Mohd Rohit Bin Safuan

1PN - 1 Page Note

Rancangan Pengajaran Semester (RPS)

Learning Outcomes (LO)1

Teaching and Learning Materials

Lecture

Tutorial

Practical

Lab Manual1

Lab report format

Past Years

UPS

Sem I

Sem II

PSPM

Sem I

Sem II

Extra Questions1

Glossary1

Note-taking skills

Program Kecemerlangan Akademik (PKA)2
Chemistry

PST

SK016 (Sem I)1

SK026 (Sem II)1

MY chemweb1

PDT

Chem DK 0151

chem DK 0252

chem DK 0354

chem DK 045

Past Year Exam Paper1

Penilaian Pensyarah1

Instrumen Pemantauan

Lecturer's corner41

Quiz
JPPro3
Perakaunan2

BAHAN PEMBELAJARAN4

JST PB

MAKLUMAT UNTUK PENSYARAH2

PERDANA
Pengurusan Perniagaan1

UNTUK PENSYARAH SAHAJA1

UNTUK PELAJAR SAHAJA2
Bahasa Inggeris

Maklumat Untuk Pensyarah1

PST2

PDT4

MUET1

THE LECTURERS' CORNER37
Pend.Islam & Moral3
Kokurikulum2

Koko
Kemahiran Dinamika

PST (WD021)5

Lecturer's Corner

Bengkel

PDT (WD021)1
Pengajian AM Matrikulasi1
Kursus Dalaman3
Pusat Sumber7

Perkhidmatan Pusat Sumber
Unit R&D2

Kualitatif
Pusat Kecemerlangan Pengajaran3
Surau KMS

SES1
Kelab Staf KMS
Makmal Sains2

Pemantauan Dalam Talian Unit Makmal Sains1
JK Pemantauan Premis Perniagaan

Soal Selidik1
JK PEMANDU T.M.K.

Portal

Laman Web

Pembangunan Kapasiti TMK Warga KMS

Kemudahan TMK Pengajaran dan Pembelajaran

Pembangunan Kumpulan Kajian dan Kepakaran TMK KMS
Bank Soalan Pusat Sumber KMS

20101

PST1
INSTRUMEN PENILAIAN PENGGUNAAN PORTAL e-PEMBELAJARAN (BMKPM)3
Independent Learning1

Sistem Belajar

Kemahiran Belajar

5. Menggunakan Perpustakaan

4. Mengingat

3. Mengambil Nota

2. Mendengar

1. Membaca

6. Menghadapi Peperiksaan

7. Menduduki Peperiksaan

Keperluan Belajar

Psikologi Belajar

Psikologi Belajar

Study Skills1
e-Penilaian PdP Pensyarah1

Unit Matematik1

Unit Sains Komputer2

Unit Fizik1

Unit Kimia1

Unit Biologi1

Unit Perakaunan1

Unit Pengurusan Perniagaan1

Unit Bahasa Inggeris1

Unit Kemahiran Dinamika1

Unit Pendidikan Islam dan Moral1

Unit Ekonomi1

kemahiran 1

INSTRUMEN PENILAIAN PENGAJARAN PENSYARAH OLEH PELAJAR KMS 20171

UNIT MATEMATIK

UNIT SAINS
MS ISO 9001:20081
Borang CRK1
Tempahan Dewan Kuliah (e-DK)1