Maklumat berkenaan data dan maklumat

Sub-categories
Pemantauan Staff-Staff Sokongan Dalam Talian
Glossary
Lab Manual
Asniza Binti Jamaluddin

Courses 
BL/ FC/ BYODThis course requires an enrolment keyInformation
PKAThis course requires an enrolment key
Curriculum SpecificationsThis course requires an enrolment key
LECTURE NOTES SEM 2 SB025 SM3K3
Lecture Notes S1K2 Sem 2 2019/2020
Lecture Notes S1K3
Lecture Notes SB015 (General Version)Information
SM1K4 & SM3K3 2016/2017
Lecture Notes DB014Information
Lecture Notes DB025Information
KANDUNGAN PORTFOLIOThis course requires an enrolment key
Lecture Note DK035
assignmentThis course requires an enrolment key
desireThis course requires an enrolment key
chem clinicThis course requires an enrolment key
KURSUS UDM
Surat-Surat
CHIT CHAT WITH UDMInformation
PEMANTAUAN DALAM TALIAN
Borang Aduan Kerosakan ICT
Borang Kebenaran Menggunakan Makmal Komputer
Download Borang
Manual Penggunaan Peralatan ICT
Pekeliling
TEMPAHAN PERALATAN ICT