Sub-categories
5. Menggunakan Perpustakaan
4. Mengingat
3. Mengambil Nota
2. Mendengar
1. Membaca
6. Menghadapi Peperiksaan
7. Menduduki Peperiksaan