Pelajar yang mempunyai kemahiran pembelajaran kendiri mempunyai kemampuan berikut:

  1. Mengenalpati maklumat yang diperlukan
  2. Memutuskan yang manakah sumber yang tersedia akan digunakan untuk mencari maklumat berkenaan
  3. Mencari maklumat dengan menggunakan teknik pencarian yang diiktiraf
  4. Menilai maklumat yang ditemui untuk memutuskan jika ia membantu anda membina kefahaman terhadap sesuatu tajuk
  5. Meneroka liturartur untuk subjek anda.
  6. Menganalisa dan menilai secara kritikal maklumat yang anda temui.
  7. Membuat nota yang bersesuaian.
  8. Merancang masa belajar dengan berkesan.
  9. Melapor dan menghebahkan dapatan menggunakan satu cara akademik yang diterima.

Sub-categories
Kemahiran Belajar
Keperluan Belajar
Psikologi Belajar