Kategori ini menempatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan usaha untuk membangunkan kemampuan pembelajaran kendiri pelajar Kolej Matrikulasi Selangor sesuai dengan keperluan pembelajaran mereka di peringkat universiti.


Kajian-kajian menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai darjah kemampuan pembelajaran kendiri yang tinggi akan memperolehi pencapaian akademik yang lebih baik semasa di peringkat pengajian ijazah mereka kelak.


Sebelum pelajar boleh menjadi pelajar-pelajar yang mengamalkan pemebelajaran kendiri pada tahap yang baik, pelajar perlulah menguasai psikologi pembelajaran, memahami dan cuba memenuhi keperluan untuk belajar dengan berkesan dan menguasai dan mengamalkan kemahiran belajar yang baik.

Sub-categories
Sistem Belajar
Psikologi Belajar
Study Skills