Jawatankuasa Kecil Pembangunan Kumpulan Kajian dan Kepakaran TMK (JKK Pembangunan Kepakaran TMK) adalah satu seksyen dalam JK Pemandu TMK yang mengkhusus kepada tugas pengurusan pembangunan kumpulan kajian dan kepakaran TMK KMS.

No courses in this category