Jawatankuasa Kecil Kemudahan TMK Pengajaran dan Pembelajaran (JKK Kemudahan TMK PdP) adalah satu seksyen dalam JK Pemandu TMK yang mengkhusus kepada tugas pengurusan pemantauan kemudahan TMK untuk pengajaran dan pembelajaran di KMS.

No courses in this category