Jawatankuasa Kecil Pembangunan Kapasiti TMK Warga KMS (JKK Pembangunan Kapasiti TMK) adalah satu seksyen dalam JK Pemandu TMK yang mengkhusus kepada tugas pengurusan pengembangan kemahiran asas TMK di kalangan warga KMS.

No courses in this category